4. maaliskuuta 2018

Kirjoittamispäiväkirja #2, osa 3En yleensä ratkea uudenvuodenlupauksiin, mutta tein poikkeavasti päätöksen pyrkiä kirjoittamaan tänä vuonna joka päivä. Tavoitteeni on ollut saada käsikirjoitus valmiiksi ja esilukijoille tämän vuoden kesään mennessä, ja aion pitää siitä kynsin hampain kiinni. Toisaalta jo edellistä päiväkirjamerkintää kirjoittaessa osasin ennustaa, että tämä oli helpommin sanottu kuin tehty.

Alkava kevät ei ole ollut pelkästään kiireinen, vaan myös fyysisesti raskas. Stressi on aina ollut pahin viholliseni ja olen vuosia pystynyt tekemään töitä vain osa-aikaisesti, mutta olen silti viime kuukaudet yrittänyt ylläpitää käytännössä kolmea työtä: yliopisto-opintoja, kirjoittamista ja freelanceohjelmointia. Pystyin pitämään nämä tasapainossa muutaman viikon, mutta fysiikan lait pätevät myös elämän pallottelussa.


Olen siis aikataulustani jälleen kerran jäljessä, mutten vielä peruuttamattomasti. Ennen kuin jouduin kääntämään huomioni päälle puskeviin työ- ja yliopistodeadlineihin, sain kirjoitettua tieni juonen keskikohtaan, ja olen sen jälkeen lisäillyt kohtauksia iltamyöhäisellä, kun olen ollut liian väsynyt enää tekemään enää muuta. Seuraava edessä oleva luku on myös joka tapauksessa hidastanut käsikirjoituksen etenemistä, koska suljen nyt yhtä tarinakaarta ja alustan uutta, ja tehtävän taustatyön määrä on ollut tavallista suurempi. Sain taustamateriaalista riittävästi tukea, että olen taas palannut luonnostelemaan, joten nyt suurin haasteeni on enää aika.

Alun lukujen rakenne tuntuu keskikohdasta katsoen nyt epätyydyttäviltä. Ensin harkitsin palaisinko tekstissä taaksepäin ja korjaisin järjestyksen heti, mutta pian kävi selväksi, että uudelleen kirjoittamiseen tulee kulumaan viikko tai pari. Vietettyäni lukujen kanssa jo usean päivän, tiesin, mitä haluan muuttaa, mutta tajusin myös, että pahin asia mitä saatan käsikirjoitukselle tehdä, on editoida sitä liian varhain. Tästä tulee ensimmäinen proosaluonnos sen jälkeen, kun korjasin koko kirjan rakenteen raakatekstin avulla, ja vaikka ranka on selvästi nyt kypsä, en millään pysty ennustamaan miltä kokonaisuus tulee tuntumaan. Ainoa keino saada selvää on kirjoittaa eteenpäin ja korjata vasta sitten.

Eräs esimerkki siitä, miten prosessini tällä hetkellä toimii: kirjoitettuani keskikohdan luvun valmiiksi tajusin tarvitsevani tauottavan kohtauksen sen loppuun, joten jätin itselleni yhden lauseen pituisen merkinnän siitä, mitä kuvittelin seuraavaksi tapahtuvan. Kun pari päivää myöhemmin sain mahdollisuuden taas avata tekstin ja ryhdyin kirjoittamaan, henkilöhahmot tekivät kauhukseni täysin erilaiset päätökset kuin olin suunnitellut. En tällaisissa tilanteissa itse kykene lainkaan arvioimaan onko teksti hyvää vai täysin kelvotonta, vaan luottolukijani täytyi puhua minut irti kohtauksen deletoinnista. Tapaus oli ajankohtainen muistutus editorin hatun vaaroista, ja toiseksi se muistutti minua siitä, kuinka vähän osaan ennustaa mitä tarinalle käy sitä työstäessä.

Kohtaus on tähän asti saanut jäädä sellaisenaan, ja luulen jo itsekin pitäväni siitä. Samanlaisia tilanteita on tulossa eteen vielä paljon — esilukijoiden palautteen pohjalta olen lisäämässä uusia lukuja, joiden sisältö minun täytyy vielä löytää. Löytäminen on todella läheisempi sana kuin suunnittelu, koska parhaatkin suunnitelmat usein hajoavat henkilöhahmojen sekaantuessa niihin.

Toisaalta kamppailen yhä samojen tunteiden kanssa, jotka estivät kirjoittamisten viime syksynä. Olen vähitellen taas löytämässä halun kirjoittaa, mutta samalla olen turhautunut siitä, kuinka paljon aikaa siihen kuluu, ja kuinka maali siirtyy etäämmälle aina kun luulen sen jo olevan lähellä.

Monesti olen miettinyt, pistävätkö omat pelkoni minut kirjoittamaan uudelleen jotakin, minkä voisi korjata helpomminkin. Asun kuitenkin onnekseni alueella, jossa työskentelee kirjastoissa väkeä, joilla on osaamista ja halua järjestää ohjelmaa myös kirjailijaksi pyrkiville. Näinpä minulla oli mahdollisuus osallistua vastikään Hanna “Morre” Matilaisen käsikirjoituksen editointia käsittelevälle kyselytunnille, ja kysyin suoraan, mitä Morre suosittelisi kustannustoimittajana tekemään, jos esilukijat löytävät juonenkulusta ongelman, joka muuttaa tekstiä huomattavasti (mikä oli syynä sille, miksi olen kirjoittanut tarinaa taas alusta).

Kysymykseen vastaaminen taisi olla Morrelle rankkaa, koska hänenkin neuvonsa oli kirjoittaa teksti uudestaan alusta. Sellaisenaan vastaus on lannistava, mutta minulle se oli ennemminkin huojennus. Helppo takaisku ei todellakaan ollut, mutta ilman sitä olisin tuskin opiskellut kuukausitolkulla tarina- ja juonirakenteita ja olisin sen vuoksi nykyistä huonompi tarinankertoja. Viime syksynä eräs lukijoista sanoi kirjoittamisen vaativan hyviä istumalihaksia, ja se on todellakin totta.

Hankalia päätöksiä

Helmikuuta ja kulunutta syksyä katsoen en tiedä, miten toimia maaliskuun kanssa. Olen kantapään kautta saanut oppia, kuinka paljon aikaa jo yksi yliopiston kurssi syö elämästäni ei pelkästään työmäärän vuoksi, vaan palautumiseen vaadittavan ajan suhteen, ja periodin pian vaihtuessa minun täytyy päättää, aionko todella jatkaa kolmen urakan pallottelua terveydestä huolimatta. Päätös on kaikkea muuta kuin helppo, koska töiden tekeminen tuottaa moninkertaisesti enemmän kuin mikään muu mitä voin tehdä, ja vaikka niistä luopuminen pariksi kuukaudeksi ei vielä vaaranna vuokranmaksua, se on yhä siinä määrin suuri taloudellinen uhraus, ettei päätöstä ole helppo noin vain tehdä. Ymmärrän hyvin, miksi apurahat ovat niin tärkeitä suomalaiskirjailijoille, ja jos minulla olisi edellytykset hakea niitä, päätös olisi huomattavasti helpompi.

Siitä huolimatta olen kallistumassa sen kannalle, että ennemmin uhraan muutaman kuukauden toimeentulon kuin jätän käsikirjoituksen taas lojumaan, varsinkin kun on todennäköistä, että teksti on uhittelusta huolimatta valmis vasta kesän lopulla — jos jumalat niin suovat.

Tästä muuta suuntaa ei olekaan kuin eteenpäin, merkitsi se mitä tahansa. Toivon löytäväni vähitellen kompromissin, jolla saan kolme toisiaan hylkivää kappaletta jonkinlaiseen tasapainoon, ja sitä etsiessä pidän kiinni tärkeimmästä eli omasta työkyvystäni. Se on kuitenkin elinehto.

18. helmikuuta 2018

Suuren lukijakyselyn tuloksetKiitos teille jokaiselle, jotka olette jättäneet palautetta blogista kuluneen kuukauden aikana. Lupasin julkaista kyselyn tilastot, kun vastauksia on tullut riittävästi, ja oletan teistä useimpien saaneen mahdollisuuden vastata jos olette sitä suunnitelleet. Vastausten keskinäinen suhde on myös siinä määrin vakiintunut, että niistä voi melko turvallisesti tehdä yleistyksiä koko lukijakunnasta, ja niinpä on hyvä aika jakaa kyselyn tulokset ja keskustella niistä.

Ennen sitä kuitenkin sananen kyselyn otannasta. Pidin parin viikon ajan lomaketta esillä myös niissä artikkeleissa, joihin valtaosa blogin hakukoneliikenteestä kohdistuu, minkä seurauksena noin kolmannes vastaajista ovat sellaisia, jotka eivät lue blogia säännöllisesti, vaan olivat ohikulkumatkalla. Halusin nähdä, onko säännöllisten lukijoiden ja satunnaisten hakukonevastaajien välillä merkittäviä eroja, mutta vastaukset olivat siinä määrin samanlaisia, etten lähtenyt jakamaan ryhmiä tilastoissa kahtia. Jotkin luvut kuitenkin vääristyvät hakukoneliikenteen vuoksi, mikä näkyy jo ensimmäisen kysymyksen tilastoissa:Erään myöhemmän kysymyksen kohdalla jopa 30% vastaajista sanoi vierailevansa blogissa ensimmäistä kertaa, mikä yllä olevassa kuvassa kuvastuu viimeisessä (mustassa) kategoriassa. Uusia lukijoita tulee kaiken aikaa, mutta erityisen riemastuttavaa oli huomata, kuinka moni teistä on seurannut blogia jo vuosia. En tiedä, moniko pitkäaikainen lukija jätti kyselyyn vastaamatta, mutta oli ilahduttavaa päästä tutustumaan teihin, jotka olette olleet mukana jo blogin alkutaipaleelta asti.


Kokonaiset kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista ovat saapuneet blogiin alkujaan hakukoneesta, ja tämä kuvastaa hyvin sitä, miksi minulla on pelkän automatisoidun analytiikan valossa ollut vaikeuksia arvioita, mitä näkemäni kävijäluvut kuvaavat. Jokseenkin sama jakauma näkyy päivittäisissä kävijätilastoissa, eli merkittävä osa blogin liikenteestä tosiaan tulee hakukoneen kautta.

Olin jokseenkin yllättynyt, ettei blogia juurikaan näytetä suosittelevan kavereille. Sosiaalisesta mediasta sen sijaan tiedän, että liikennettä tulee välillä mm. Facebookista ja Twitteristä, mikä herättää kysymyksen, moniko tuntee lähipiirissään sellaisen, joka jakaa heidän kiinnostuksensa kirjoittamiseen. Oli miten oli, hakukone on selvästi blogin löydettävyydessä kuningas.

Toisaalta on myös pieni määrä lukijoita, jotka saapuvat muiden blogien kautta, yleensä blogrolleista eli blogien sivupalkkien linkkilistoista. Minulla ei ole tätä ennen ollut hyvää tilaisuutta kiittää bloggaajia siitä, että he ovat pitäneet linkkiä esillä jo vuosia, mutta kiitos! Tiedän, keitä olette ja käyn aina kurkkimassa blogeja takaisin, vaikken jätäkään jälkiä siitä. Vaikka some ja blogilinkit edustavat tässä vain murto-osaa vastaajista, todellisuudessa niillä on valtavan suuri merkitys.Blogin hidas päivitystahti kuvastuu lukijoiden aktiivisuudessa. Kun poisluetaan hakukoneesta saapuneet tuoreet kävijät nähdään, että noin puolet käy tarkistamassa blogin satunnaisesti, toinen puolet säännöllisemmin. Blogin päivitystahti on ollut sellainen, että kerran parissa kuukaudessa vierailevalta ei jää asioita juuri huomaamatta.

Samalla kuitenkin kävi ilmi, että vain pieni murto-osa käyttää sosiaalista mediaa blogin seuraamiseen. Sama kuvastuu alemmasta kuvasta, mistä leikkasin pois Facebookin ja Twitterin, koska kukaan vastaajista ei sanonut käyttävänsä näitä.Aivan paikkansapitävää tämä ei tosin analytiikan valossa ole, mutta se saa minut pohtimaan, miten voisin helpottaa blogin seuraamista parantamalla tiedotusta. Nykyisellään ilmoitan päivityksistä säännöllisesti vain Facebookissa, mutta esimerkiksi sähköpostilista olisi mahdollinen, jos sille ilmenisi kysyntää. (Kaikille on varmasti tuttua joutua siivoamaan sähköpostilaatikkoaan säännöllisesti massapostin vuoksi, minkä kirouksen itsekin tuntevana olen vältellyt postituslistoja tähän asti.)

Ilman lisätietoja on myös mahdoton sanoa, johtuuko somen puuttuminen siitä, että sivua Facebookissa tykänneet eivät näe viestejä (Facebookin algoritmi on tunnettu siitä, että se yrittää kiristää ryhmien omistajia maksamaan näkyvyydestä niille, jotka jo seuraavat sivua), vai siitä etteivät tätä kautta ilmoituksen saavat vain vastanneet kyselyyn. Muutama vastaajista myös sanoi haluavansa saada tiedon uusista postauksista, mutta etteivät he syystä tai toisesta sitä saa. Valitettavasti kukaan ei jättänyt kommentteihin lisätietoja siitä, miten he toivoisivat tiedon saavansa. Tästä lisäpalaute on siis vielä tarpeen!

Mikä lukijoita kiinnostaa?

Bloggaajana suurin huolenaiheeni on tietenkin se, kuinka tuottaa sisältöä joka vastaa lukijoiden kiinnostukseen ja tarpeisiin. Tämä oli se suuri mysteeri, johon kaikkein eniten tarvitsin osviittaa, ja siitä tilastot näyttävät puhuvan selvää kieltä.


Kaksi lukijoita vähiten kiinnostavaa aihetta olivat kielenhuolto ja vieraskirjoitukset, jotka tosin nekin kiinnostivat vastaajista noin neljännestä. Suosituimmat aiheet ovat selvästi kirjailijan ammatti ja teoksen julkaiseminen, ja tässä minulla herää tunne, että blogin eniten vieraillut tekstit myös tuovat eniten lukijoita. Toisaalta vastauksista on selvää, että myös muut luovaan työhön suuntautuvat aiheet herättävät paljon kiinnostusta.

Lukemani kirjallinen palaute sai minut vasta täysin tietoiseksi siitä, kuinka monelle blogi on ollut vertaistuen ja kannustuksen lähde. Kirjoitus- ja editointipäiväkirjat ovat olleet itselleni tapa säilyttää järkeni ja karkottaa yksinäisyyttä enkä ole tiennyt, mikä niiden tarkka merkitys on lukijoille. Nyt tiedän ja lupaan pitää teidät ajan tasalla vastaisuudessakin!

Vastausten jakauman näkeminen myös sai minut huokaisemaan helpotuksesta, koska tiedän nyt lukijoiden mielenkiinnon todella olevan samoissa kohteissa kuin minullakin. Tilastot auttavat minua tasapainottamaan blogin sisältöä ja suuntaamaan energiani sinne, missä sitä kaivataan. En halua sulkea mitään aihepiiriä blogin ulkopuolelle, mutta aiheeltaan laajan kirjoituksen työstäminen voi viedä minulta jopa puoli vuotta, ja minun täytyy osata päättää, mitkä niistä tuoda etualalle ja mitkä jättää vähitellen kypsymään.


Yksiselitteinen viesti teiltä lukijoilta onkin, että toivotte blogin päivittyvän useammin. Vastaajat, jotka vierailevat blogissa useammin, luonnollisesti toivovat nopeampaa postaustahtia, mutta yleinen konsensus oli silti, että sisältöä saisi olla enemmän. Minulle tämä on tietenkin sekä siunaus että kirous, koska se merkitsee, että kirjoituksille on kysyntää.

Olen tähän asti pyrkinyt julkaisemaan jotakin vähintään kerran kuussa, mutta tämän vuoden tavoitteena on säännöllistää tahti joka toiseen sunnuntaihin. Elämäni on usein kaoottista, joten katkoja varmasti tapahtuu, mutta lukijoilta tuova paine tuo positiivista kannustusta.Yleisesti voisi silti sanoa, että blogin lukijat vaikuttavat hyvin tyytyväisiltä nykytilanteeseen. (Toinen helpotuksen huokaisu!) Jopa kolmannes teistä antoi täydet pisteet, mikä jo itsessään on sydäntä lämmittävää! Keskiarvoksi vakiintui vähän päälle nelonen, minkä otan hyvänä luottamuksen osoituksena varsinkin, kun ensikävijät tyypillisesti jättivät neutraalit pisteet eli kolmosen. Olen vastaisuudessakin innokkaasti vastaanottamassa kysymyksiänne sekä ehdotuksianne aiheista, joita toivotte minun käsittelevän tai joissa itse olette asiantuntijoita. Henkilökohtaisempiin kysymyksiin vastaan luonnollisesti vain sähköpostilla, mutta itsestäni puhun aina vapaasti.

Jokunen toikin kyselyssä esiin mielenkiintoisia teemoja, ja lupaan yrittää käsitellä niistä niin monia kuin pystyn. Osaa niistä saattaa joutua laajuuteensa vuoksi odottamaan pitkään, mutta se ei merkitse, että olisin unohtanut niitä. Yleensä hitaus johtuu siitä, etten ole vielä löytänyt riittävän luotettavilta vaikuttavia lähteitä, joihin voisin artikkelin perustaa.

Vastauksia on tähän mennessä tullut nelisenkymmentä ja lomake pysyy auki tästä vielä kuukauden. Omalta osaltani tulos oli yhtä lailla kokoelma kysymyksiä ja vastauksia, mutta suunta on selvästi eteenpäin. Lukijapalaute on mittaamattoman arvokasta, oli se sitten risuja tai ruusuja tai molempia sekaisin. Jään kiinnostuneena odottamaan omia ajatuksianne kyselyn tuloksista. Mitä olette mieltä niiden osoittamasta suunnasta? Oliko seassa yllätyksiä? Ja vielä kerran vastanneille kiitos!

Varsinkin henkilökohtaisia tarinoitanne oli ihmeellistä lukea — tippa linssiinhän siinä tuli.

Kysely on yhä auki, joten jos havahdut sen olemassaoloon vasta nyt, pääset osallistumaan klikkaamalla tästä vielä 18.3.2018 asti. Palautetta voi myöhemminkin yhä antaa blogin yleisen palautelomakkeen kautta tai kommenttiosiossa.

4. helmikuuta 2018

“Miksi blogin nimi on Kirjailijan elämää, vaikket ole vielä kirjailija?”


Tämän — erittäin ymmärrettävän — kysymyksen nosti vähän aikaa sitten esiin eräs anonyymi lukija. Poistin muinoin blogin lyhyen esittelytekstin, jossa pyrin osin vastaamaan tähän oltuani, koska olin tyytymätön tekstiin, enkä sittemmin ole keksinyt uutta.

Koska väärinkäsityksen vaara on ilmeinen ja olen pohtinut sitä sivuavia aiheita muutenkin, on siis paras selkeyttää taas nimen tausta.

Valitsin blogin nimen aikoinaan, koska halusin käsitellä kirjailijan elämää yleisellä tasolla: miten tullaan kirjailijaksi, mitä kirjailijan työ merkitsee ja mitä huolia tai ongelmia kirjailijuuteen liittyy. “Kirjailija” tässä siis vain sivuaa itseäni, vaikka luonnollisestikin osa pohdinnasta tapahtuu oman kokemukseni kautta, pyrkimyksenihän on tehdä kirjoittamisesta itselleni ammatti. Aihetta koskevat artikkelini lähtevätkin aina liikkeelle kysymyksistä, joita itse huomaan esittäväni yrittäessäni ymmärtää kirjamaailmaa ulkopuolisen näkökulmasta.

Omalla tavallaan blogi pyrkiikin ikuistamaan yhden ihmisen kasvun tietämättömästä amatööristä ei-amatööriin, joka on ainakin tietoinen omasta tietämättömyydestään. Haluan tuoda esiin sitä kirjailijuuden puolta, joka jää usein näkymättömästi: kaikkia niitä vuosia, jotka esikoistaan työstävä viettää yleisöltä piilossa, ja sitä oppimiskäyrää, joka aina tulee uuden ammatin mukana. Olen vuosia sitten kirjoittanut erään muistikirjani kanteen: “kirjailijaksi tullaan, siksi ei synnytä”, muistutuksena siitä, että kirjallinen nerous on julkisuuden luoma illuusio.*

Samalla blogi tuo toivottavasti vertaistukea niille, jotka itsekin haluavat kehittyä kirjailijoiksi tai kirjailijoina. Vaikka puhunkin yksinomaan itsestäni mm. Kirjoittamispäiväkirjassa, pyrin tekemään sen tavalla, johon muut voivat kirjallisessa työssään samastua. Kirjailijan elämää tulee siis vastaisuudessakin käsittelemään nimenomaan kirjailijan elämää — oli se sitten yleisellä tasolla tai ammattilaiseksi pyrkimisen kautta.

Kenellä on sanavaltaa, ja miksi?

Koska olisi ylilyötyä kutsua itseäni kirja-alan auktoriteetiksi, tukeudun artikkeleissani luotettavina pitämiini lähteisiin sekä haastattelen kirjallisuuden ammattilaisia suoraan, kun minulla on siihen tilaisuus. Teen linkkien ja viitteiden kautta parhaani mukaan selväksi, mistä tietoni ovat peräisin, jotta kuka tahansa blogin lukija voi tarkastaa ne ja tarvittaessa auttaa korjaamaan virheeni — ja olen kiitollinen että niin on tehtykin. 

Tarinankerronnan alkeet -sarjassani olen vielä erikseen selventänyt neuvojen olevan omaa hapatustani, jotta lukijat osaavat asennoitua niihin sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Toisaalta en ole halunnut olla joka käänteessä selittelemässä tai (pahempaa) pyytelemässä anteeksi kirjallista statustani tai sen puutetta.

Kirjallisiin titteleihin liittyy nimittäin runsaasti arvolatauksia, jotka eivät ole kovin rationaalisia. Esimerkiksi englannin kielessä on vakiintunut käytäntö, että nimitystä author käytetään teoksen julkaisseesta kirjailijasta ja writer puhuttaessa sekä kirjailijoista että muista vakavasti otettava kirjoittajasta, ja tästä huolimatta kirjailijat saavat jatkuvasti olla toitottamassa sosiaalisessa mediassa että "kirjoittaja on henkilö, joka kirjoittaa", koska moni kokee writer-sanan liian yleväksi kuvaamaan itseään tai muita. Kielestä riippumatta näytämme siis haluavan yhdistää taiteellisen toiminnan maineeseen ja arvovaltaan; meillä on yhä vakaa usko portinvartijoihin, jotka kruunaavat yhden aidoksi ja toisen harrastelijaksi, vaikka raja näiden kahden välillä on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana hälvenemässä.

Kirjoittava ihminen saa olla writer ja ylpeä siitä, mutta jokin ajatuksessa kalskahtaa meille yhä väärältä. Ehkä samasta syystä jollekulle kuulostaa harhaanjohtavalta, kun vasta esikoistaan työstävä kirjoittaja pitää blogia nimeltä Kirjailijan elämää — oli blogin aihe kuinka yleistävä tahansa.

Titteliä etsimässä

En löydä kielestämme sanaa, joka sijaitsisi mukavasti kirjailijan ja kirjoittamista vapaa-ajan harrastuksena pitävän välissä, ja siitä on muodostunut minulle tietynlainen ongelma. Päättäessäni julkistaa kirjailijanimeni ja sille varatut verkkosivut (vaiko taiteilijanimeni? — englanniksi pen name), jouduin nimittäin miettimään pitkään, miten esittelisin itseni yksiselitteisesti ja samalla kuitenkin totuudenmukaisesti. Harkitsin alkujaan käyttäväni writer-sanan lähintä vastinetta “kirjoittajaa”, mutta sana tuntui useasta syystä riittämättömältä. Tätä korosti entisestään se, että Kielitoimiston sanakirja luettelee kirjailijan alle myös näytelmä- ja mielipidekirjailijat samoin kuin esseistit, näitä kun kuvataan määritelmällisesti esseekirjailijoiksi.

Kielitoimiston sanakirjan kuvauksen mukaan kirjailija on "henkilö, joka kirjoittaa tai on kirjoittanut kirjoja, vars. kaunokirjallisia teoksia" — mikä ei kirjailijan alatyyppien rinnalla ota kovin yksiselitteisesti kantaa, missä muodossa teoksen täytyy olla julkaistu.

Blogini aihe sijoittaa minut jonnekin journalistin, esseistin ja bloggaajan välimaastoon, joskaan en usko voivani hyvällä omatunnolla kutsua itseäni esseekirjailijaksi. Toisaalta olen kirjoittanut ja olen kirjoittamassa kirjaa — laskutavasta riippuen olen saanut niitä valmiiksi jo kaksi tai kolme, joskin heti repinyt ne auki ja kirjoittanut edellistä mukaillen seuraavan. Kirjailija-sanan häilyvyydestä kertoo kenties parhaiten se, että jos päättäisin huomenna julkaista yhden jo valmiista teksteistäni omakustanteena, se tekisi minut määritelmällisesti heti omakustannekirjailijaksi.

Omakustannekirjailijoita pidetään toki helposti “aitoja” kirjailijoita vähäisempinä, vaikka moni maailmanluokan menestysteos on nykyään ollut alkujaan omakustanne. Nykypäivänä on vaikeampi sanoa, missä kirjoittaja loppuu ja kirjailija alkaa, koska matka kirjailijaksi ei aina kulje enää kustantajan painokoneen kautta, ja se näkyy kirjailijoihin kohdistuvissa asenteissa.

Sitä suuremmalla syyllä nöyristelevä kirjoittaja-sana lähettää minusta väärän viestin: se sanoo ettei henkilö, joka kirjoittaa ansaintatarkoituksessa (ja jolle välillä maksetaankin siitä), ole yhtä aito kuin julkisuutta saanut bestseller-kirjailija. Se halventaa myös niitä, jotka ovat vuosia pärjänneet hyvin esimerkiksi kirjoituskilpailuissa, mutta joilta se viimeinen meriitti, eli julkaistu kirja, vielä puuttuu. "Kirjailijalla" toki saa ja kenties pitääkin olla tietty meriitin leima. Matka siihen saa olla pitkä, joskin sen ansaitsemisesta saa olla ylpeä riippumatta reitistä, jonka sen saavuttaakseen on ottanut.

Suomen kieltä rikastuttaisi silti sana, jolla olisi kirjoittajaa enemmän painoarvoa astumatta vanhakantaisen kirjailija-sanan varpaille. Kenties kirjoittajan ja kirjailijan välimaastossa olevia pitäisi kutsua esikirjailijoiksi?

Lue myös

Daily Writing Tips: Are You A Writer or A Person Who Writes?

The Write Life: When Can You Call Yourself A Writer?

Craig Tanner: The Myth of Talent* Jotkut nerot ovat kirjailijoita, mutta kaikki kirjailijat eivät ole neroja.

Mitä muut lukevat