10. toukokuuta 2019

Kirjoittajakoulutukset SuomessaKiitokset Satakunnan soveltavan sanataiteen läänitaiteilijalle Karoliina Suoniemelle, joka esitteli kirjoittajakoulutuksia Helsingin aikuisopiston ja Nuoren Voiman Liiton järjestämässä Esikoiset esiin! -tapahtumassa, ja jonka taustatyöhön tämä listaus pohjautuu. Olen tähän laajentanut ja jäsennellyt esityksen sisällön blogiin sopivaan muotoon — kaikki virheet ovat omiani.

Erilaisten kirjoittamiskurssien ja -koulujen määrä ja suosio ovat viime vuosina olleet nousussa. Kaksi vuotta sitten Aamulehti uutisoi, että kirjoittajakursseille on nyt tunkua, kun aiemmin kurssien järjestäjät joutuivat odottelemaan, että kurssit täyttyisivät.

Kurssien määrästä huolimatta tieto niistä ei aina kiri kiinnostuneille asti. Olen tähän pyrkinyt tuomaan ne, joilla on kirjoittamiseen liittyvää kurssitarjontaa joka vuosi, mutta tämäkään listaus ei ole millään tapaa täydellinen. Luettelosta puuttuvat monet paikallisyhdistykset ja kansalaisopistot, joten jos omalla paikkakunnallasi on säännöllistä opetustarjontaa, joka on tässä jäänyt huomaamatta, jätä suosituksesi ihmeessä kommentteihin niin päivitän artikkelin tarvittaessa.

Selailun helpottamiseksi olen merkinnyt kurssitarjoajien sijainnit karttaan. Kannattaa kuitenkin huomata, että monet kurssien järjestäjät toimivat usealla paikkakunnalla tai järjestävät verkkokursseja. Ei siis kannata lannistua, jos omalla paikkakunnalla ei ole yhtään järjestäjää, sillä etäopintoja on tarjolla todella hyvin.

Sisällysluettelo* * *

Turun yliopistoTurun yliopiston humanistisen tiedekunnan alla toimii luovan kirjoittamisen linja, joka sisältää perus- että aineopinnot (25 + 35 op). Yliopistolla kirjoilla olevat voivat hakea linjalle osallistumalla kirjoituskurssiin, jonka päätteeksi 14 hakijaa pääsee sisään sivuaineeseen. Opinnot sisältävät proosan, draaman, lyriikan ja tietokirjoittamisen kirjoittamisen, ja kurssien aikana kirjoittajat saavat palautetta toisiltaan ja kurssien opettajilta. Tavoitteena on tuottaa opintojen lopuksi viimeistelty käsikirjoitus, esimerkiksi romaani tai tietokirja.

Kirjoittamisen opinnot voi myös käydä avoimen yliopiston kautta. Luovan kirjoittamisen perusopinnot (25 op) ovat tarjolla paitsi Turussa, myös ainakin Helsingissä, Tampereella, Kainuussa, Pohjanmaalla ja Lapissa. Myös aineopinnot (35 op) voi löytää useilta paikkakunnilta. Kurssit käydään valtaosin lähiopetuksena yhteistyössä paikallisen koulun tai opiston kanssa. Kurssikokonaisuuden hinta vaihtelee paljon järjestäjän mukaan. Esimerkiksi suoraan Turun yliopiston kautta käydyt perusopinnot maksavat noin 350 euroa, kun taas Helsingissä ne kustantavat jopa yli 800 euroa.

Kannattaa huomata, että sama kurssikokonaisuus on myös erilainen riippuen siitä, missä se järjestetään. Esimerkiksi HEO Helsingissä järjestää vuoden kestävän koulutuksen, joka perustuu Turun yliopiston kursseihin, ja jossa keskitytään erityisesti elokuvakäsikirjoittamiseen. Muissa tapauksissa yliopistokurssit tulevat muun kirjoittamisopetuksen kyljessä. Kurssien kuvaukset kannattaa siis lukea huolella järjestäjien verkkosivuilta.

Yliopiston avoimet kurssit ja järjestäjät: https://nettiopsu.utu.fi/avoin/opas/

Luovan kirjoittamisen linja: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/luova-kirjoittaminen


Jyväskylän yliopistoJyväskylän yliopisto tarjoaa kolmevuotisen kirjoittamisen kandiohjelman (180 op), johon sisältyy paitsi kirjoittamista, myös kirjallisuustieteen ja viestinnän opinnot. Haku tapahtuu kahdesti vuodessa, ja opintoihin hyväksytään kerralla 50-75 opiskelijaa.

Valinnaisten kurssien avulla opiskelijat voivat suuntautua proosaan, draamaan, lyriikkaan tai tietokirjoittamiseen, ja kolmen vuoden päätteeksi tehdään kandidaatintutkielma jotakin tutkimusaiheesta. Lähiopetus tapahtuu iltaisin ja viikonloppuisin, tai kaikki opinnot voi halutessaan suorittaa kokonaan etänä.

Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden opiskelijat voivat myös suuntautua kirjoittamiseen. Suuntautumisen voi tehdä sekä kandi- että maisterivaiheessa, eikä kurssien ottamiseen tarvita erillistä hakemusta. Kirjoittamiseen ei tätä kautta ole olemassa erillistä opetussuunnitelmaa, vaan kurssit valitaan kirjallisuuden syventävinä opintoina.

Kirjoittamisen opinnot lisäksi käydä Jyväskylän avoimen yliopiston kautta. Kursseja voi ottaa yksittäin tai kokonaisuuksina (perusopinnot 30 op, aineopinnot 35 op). Opintomaksu perusopinnoista on 300 euroa ja aineopinnoista 350 euroa. Opintoihin haetaan kahdesti vuodessa, ja kurssit voi suorittaa joko verkossa tai lähiopetuksena; lähiopetusta on tarjolla sekä Jyväskylässä että Helsingistä.

Avoimen yliopiston opinnot voi käydä myös kansalaisopistojen kautta. Kursseja on ollut tarjolla muun muassa Oriveden opistossa, Työväen akatemiassa, Hämeen kesäyliopistossa ja Etelä-Pohjanmaan opistossa.

Kirjoittamisen opinnot avoimen yliopiston kautta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kirjoittaminen

Kirjoittamisen kandiohjelma: https://www.jyu.fi/ops/fi/hytk/kirjoittamisen-kandidaattiohjelma


TaideyliopistoTaideyliopiston tarjoama kirjoittamisen maisteriohjelma (120 op) on Suomessa uusi tulokas. Opinnot kestävät kaksi vuotta ja soveltuvat paitsi kirjoittajille (kursseilla käsitellään mm. proosaa, lyriikkaa tai esseitä), myös esimerkiksi taidekritiikkiä opiskeleville. Maisterinopinnot voi käydä minkä tahansa kandidaatintutkinnon päälle, eli aiempien opintojen ei täydy olla kirjoittamisen opintoja.

Taideyliopistossa opiskelu painottuu paljon tutkimukseen ja kirjoittamisen uusiin ilmaisumuotoihin, ja omaa taiteellista työtä tarkastellaan paitsi osana muuta taidetta, myös laajemmin yhteiskuntaa. Opintojen pohjalla on jokin oma kirjoitusprojekti, kuten romaanikäsikirjoitus tai runokokoelma, jota työstetään opintojen edetessä. Kurssitarjontaan kuuluu esimerkiksi 15 opintopisteen laajuinen Proosan mestarikurssi, jossa opetellaan kirjoittamisen tekniikoita ja pyritään löytämään oma tyylinsä ja omat vahvuutensa. Lisäksi kurssilla luetaan toisten opiskelijoiden tekstejä, ja kurssilla käy vierailevia kirjailijoita puhumassa omasta työstään ja tekniikoistaan.

Tietoa kirjoittamisen maisteriohjelmasta: https://www.uniarts.fi/kirjoittamisen-opinnot


Kriittinen korkeakouluKriittinen korkeakoulu tarjoaa kaksi vuotta kestävän kirjoittajakoulun, joka on suunnattu pääasiassa proosan ja lyriikan kirjoittajille, jotka pyrkivät ylittämään kustantamojen julkaisukynnyksen. Teksteistä saa palautetta opettajilta, jotka itse ovat yleensä joko kirjailijoita tai kustannustoimittajia. Luennot käsittelevät erilaisia kerronnan tekniikoita kuten rakennetta, teemaa ja juonta, ja kirjoittajakoulussa käsitellään myös yleisiä kirjallisuudentutkimusta kuten kirjallisuushistoriaa. Opetus tapahtuu viikonloppuisin, arkipäivisin on voi olla joitakin yksittäisiä opettajan vastaanottoja.

Koulutus maksaa vähän päälle 1200 euroa lukuvuotta kohti, mutta vähävaraisille, erityisen lahjakkaille hakijoille voidaan tehdä poikkeuksia. Ohjeet tästä ja hakemisesta yleensä löytyvät vuosittain kirjoittajakoulun hakuohjeista.

Tietokirjallisuutta kirjoittaville Kriittisellä korkeakoululla on oma erillinen tietokirjoittajakoulu. Lukuvuoden kestävä koulutus muodostuu 3-4 hengen työpajoista, joiden avulla omaa käsikirjoitustaan hiotaan julkaisukuntoon. Koulussa on vierasluentoja eri tietokirjoittamisen aihepiireihin liittyen, kuten tietokirjailijan työstä, tekstin rakenteista ja kerronnallisista tekniikoista.

Tietokirjoittajakouluun hyväksytään hakemuksen perusteella vuosittain 12 opiskelijaa. Koulutus maksaa yhteensä 950 euroa.

Kriittisellä korkeakoululla on lisäksi kaikille avoin arvostelupalvelu. Arvostelupalveluun voi lähettää proosaa, lyriikkaa tai draamaa, ja palvelun hinta vaihtelee 70:stä eurosta suunnilleen 160 euroon (max 400 sivua).

Kirjoittajakoulu (kauno): http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/kirjoittajakoulu/

Tietokirjoittajakoulu: http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/tietokirjoittajakoulu/

Arvostelupalvelu: http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/arvostelupalvelu/


Oriveden opistoOriveden opiston kirjoittajakoulutus tapahtuu Tampereella yhteistyössä Ahlmanin opiston kanssa. Oriveden opistossa voi käydä lukuvuoden mittaisen kirjoittajalinjan, jossa opiskellaan proosan, lyriikan ja draaman kirjoittamista ja saadaan viikoittaista ryhmäpalautetta. Linjalla on myös mahdollista suorittaa Jyväskylän yliopiston kirjoittamisen perusopinnot (30 op).

Kirjoittajalinjalle osallistumiseen vaaditaan hakukokeen läpäisyä. Opinnot kestävät yhteensä 37 viikkoa ja maksavat suunnilleen 75 euroa / viikko (tai 135 euroa, jos valitsee myös ruoan ja majoituksen). Opetus sisältää ryhmäopetuksen lisäksi seitsemän henkilökohtaista palautekertaa, minkä päälle voi halutessaan maksaa 120 euroa tunnin lisäohjauksesta.

Kun näiden lisäksi lasketaan 100 euron materiaalilasku, maksaa kirjoittajalinja vuodessa noin 2800-5000 euroa kokonaisuudessaan (riippuen majoittuuko opistolla vai ei).

Orivedellä/Ahlmanilla on myös yksittäisiä kursseja sekä etänä että lähiopetuksena. Lähiopetusta on Tampereen lisäksi myös Helsingissä. Kursseille osallistumiseen ei vaadita hakukokeen läpäisyä. Verkkokurssit maksavat arviolta 360 euroa, viikonloppukurssit vähän alle 200 euroa, ja kesäkurssien hinta vaihtelee 200 eurosta 500 euroon riippuen opetuksen pituudesta. Kaukomatkaajien kannattaa lasketa hintaan mukaan myöskin majoitus.

Helsingin tai Tampereen seudulla asuville on lisäksi tarjolla vapaa kirjoittajakoulu, joka järjestetään lukuvuoden mittaisena monimuoto-opetuksena. Vapaan kirjoittajakoulun tavoite on auttaa kirjoittajia tuottamaan ensimmäinen käsikirjoitusversio vaikkapa romaanista tai novellikokoelmasta. Koko vuoden osallistuminen maksaa noin 640 euroa.

Vuoden mittainen kirjoittajalinja: http://www.ahlman.fi/kirjoittajalinja

Verkkokurssit: http://www.ahlman.fi/verkkokurssit

Monimuotokurssit: http://www.ahlman.fi/kirjoittamisen-monimuotokoulutus

Lyhyet lähikurssit: http://www.ahlman.fi/kirjoittajakurssit

Kesäkurssit: http://www.ahlman.fi/kesakurssit


Viita-akatemiaTampereen seudun työväenopistossa toimivalla Viita-akatemialla on kolmevuotinen kirjoittajakoulutus, johon valitaan vuosittain 15 osallistujaa. Opetus tapahtuu aluksi viikonloppuisin, mutta kolmantena opetusvuonna kursseja on arki-iltaisin. Koulun aikana opiskellaan kirjoittamisen teoriaa ja tehdään kirjoitusharjoituksia, saadaan teksteistä vertaispalautetta ja haetaan omaa kirjoitustyyliään.

Viita-akatemialla on myös yksittäisiä kursseja ja kirjoittajaryhmiä. Yksittäisen kurssin hinta on tyypillisesti alle sata euroa. Viita-akatemian kurssit löytyvät Tampereen seudun työväenopiston kurssitarjottimesta hakusanalla "Viita-akatemia".

Viita-akatemia: https://www.tampere.fi/tyovaenopisto/kurssit/taide/kirjoittaminenviita-akatemia.html


Päätalo-opistoPäätalo-opistolla on vuoden mittainen luovan kirjoittamisen koulutus, joka koostuu neljästä lähiopetusjaksosta ja verkko-opinnoista. Koulutukseen pääsyyn vaaditaan hakukokeen läpäisemistä, ja koulutus maksaa 500 euroa. Lähiopetus koostuu luennoista ja keskustelusta, ja kurssin mittaan kirjoittajat saavat palautetta toisiltaan ja ohjaajalta.

Opistolla on myös yksittäisiä kirjoittamiskursseja Taivalkoskella ja Oulussa. Kurssit ovat yleensä viikonlopun mittaisia ja maksavat 100-200 euroa.

Päätalo-opisto: http://www.taivalkoski.fi/palvelut/kirjoittajakoulutus


Revontuli-opistoRevontuli-opisto ja Lapin kirjallisuusseura järjestävät kirjoittamisen kursseja lähiopetuksena ja verkossa. Kurssien tavoitteena on tukea kirjallista luovuutta ja auttaa oman äänen löytämisessä. Opetus muodostuu kirjoitustehtävistä, teorian opiskelusta ja ryhmäpalautteesta. Kurssien hinnat ovat tyypillisesti alle 200 euroa. Ryhmiä on järjestetty muun muassa proosan tai draaman kirjoittajille, elokuvakäsikirjoittajille ja fantasiakirjoittajille.

Revontuli-opistolla on myös ollut pitempiä kursseja, joissa teksti työstetään ideatasolta opettajan ohjauksessa valmiiksi käsikirjoitukseksi. Kurssit ovat olleet hinnaltaan alle 400 euroa.

Revontuli-opisto: http://www.revontuliopisto.fi/kurssit/kirjallisuus/


Vantaan sanataidekouluVantaan sanataidekoulu järjestää monenlaisia kirjoittajakursseja ja -ryhmiä sekä sanataiteen kursseja. Opetusta on sekä aikuisille että lapsille ja nuorille. Tavoitteellisille kirjoittajille löytyy muun muassa puolen vuoden mittaisia kursseja, joissa opetellaan kirjoittamaan proosaa ja pääsemään yli tyhjän paperin kammosta. Kurssit maksavat noin 200 euroa lukukautta kohti.

Sanataidekoululla on myös välillä tiettyyn aihepiiriin liittyviä kursseja esimerkiksi nuorten- ja lastenkirjan kirjoittamisesta tai juonivetoisen tarinan laatimisesta. Useimmille kursseille voi osallistua yhden kerran ilmaiseksi.

Vantaan sanataidekoulun alaisuudessa on myös arvostelupalvelu. Palvelun hinta ja lähetettävien sivujen määrä vaihtelevat sen mukaan, miten syvällistä palautetta on pyytämässä. Palaute jakautuu aihepiirin mukaan esimerkiksi henkilöhahmoihin, juoneen ja kertojaääneen. Aihepiirejä voi myös valita monta samaan aikaan, jolloin hinta tietenkin nousee. Palautetta voi saada proosan lisäksi myös runoudesta.

Peruspalautteen hinta taas alkaa 130 eurosta (1 euro / liuska) ja nousee käsikirjoituksen pituuden mukaan. Syventävän palautteen hinta on 160 euroa, ja jokainen lisäaihe maksaa 100 euroa. Hinta kattaa sata liuskaa, siitä ylöspäin palaute maksaa euron liuskaa kohden.

Aikuisille suunnatut kurssit: http://sanataidekoulu.fi/opetus/aikuiset/

Lasten ja nuorten ryhmät: http://sanataidekoulu.fi/opetus/lapset-ja-nuoret-7-18-v/

Arvostelupalvelu: http://sanataidekoulu.fi/kurssit/kurssi/arvostelupalvelu/


Nuoren Voiman LiittoNuoren Voiman Liitto tarjoaa yksittäisiä kursseja vaihtelevista aiheista. Liitolla on ollut muun muassa sanataidepajoja, lavarunoutta ja esseiden kirjoittamista. Osa kursseista on maksuttomia. Taustalla toimivaan yhdistykseen voi liittyä maksamalla 20 euron jäsenmaksun, jolloin kursseista saa alennusta.

Helsingissä kokoontuu säännöllisesti eri-ikäisille kirjoittajille suunnatut kirjoittajaryhmät. Ryhmiin osallistuminen maksaa nuorille 110 euroa ja aikuisille 60 euroa. Kirjoittajaryhmissä saadaan ryhmäpalautetta, opetellaan kirjoitustekniikkaa ja opitaan kirjallisista lajeista. Ryhmäkoot ovat melko rajatut, mutta kuka tahansa voi päästä mukaan ilmoittautumalla ensimmäisten joukossa. Vapaita paikkoja voi myös lukuvuoden mittaan tiedustella ryhmien ohjaajilta.

Nuoren Voiman Liitolla on lisäksi arvostelupalvelu, johon voi lähettää proosaa ja lyriikkaa. Palaute kohdistuu pääasiassa tekstin kieleen ja kirjalliseen tyyliin. Palveluun suositellaan lähetettäväksi korkeintaan 150 liuskaa. Hinta on liittoon kuulumattomille 60 euroa plus 0.55 € / liuska, eli sadan sivun mittaisen tekstin palaute maksaisi esimerkiksi 115 euroa.

Nuoren Voiman Liitto järjestää vuosittain myös paljon kirjallisuustapahtumia ympäri Suomea.

Kirjoittajaryhmät: https://nuorenvoimanliitto.fi/kirjoittajaryhmat

Arvostelupalvelu: https://nuorenvoimanliitto.fi/arvostelupalvelu

Tapahtumakalenteri: https://nuorenvoimanliitto.fi/tapahtumat


Kirjan taloTurun Kirjan talolla on tarjolla opetusta niin aloittelijoille kuin julkaisukynnyksen ylittämistä yrittäville. Taustalla toimivaan yhdistykseen voi liittyä maksamalla 25 euron jäsenmaksun, jolloin kursseista saa alennusta. Opetusta on tarjolla aikuisten lisäksi lapsille ja nuorille.

Kirjan talolla on lukuvuoden kestävä Kirjailija-akatemia, johon otetaan hakemuksen perusteella vuosittain 14 osallistujaa. Lähiopetukseen on mahdollista osallistua myös etänä videopuhelun avulla. Lukuvuoden lopuksi osallistujien tekstejä julkaistaan novelliantologiana. Kirjailija-akatemia maksaa noin 1000 euroa, opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset pääsevät puoleen hintaan.

Tarjolla on myös kirjoittajapiirejä proosasta ja runoudesta kiinnostuneille. Osallistumismaksut ovat vähän alle 200 euroa ja kattavat kuusi tapaamiskertaa lukuvuodessa. Piireissä ratkotaan kirjoittamisen ongelmia yhdessä ohjaajan kanssa, tehdään kirjoittamisharjoituksia ja saadaan teksteistään palautetta ohjaajalta ja ryhmältä. Kirjan talolla on myös järjestetty tiettyyn genreen tai aiheeseen liittyviä hautomoita, kuten spekulatiivisen fiktion hautomo, jossa opeteltiin kirjoittamaan novelleja spefikirjailijoiden opastuksella.

Kirjailija-akatemia: http://www.kirjantalo.org/kirjoittajille/akatemiat-ja-hautomot/kirjailija-akatemia/

Kirjoittajapiirit: http://www.kirjantalo.org/kirjoittajille/kirjoittajapiirit/

Kirjoittajakurssit: http://www.kirjantalo.org/kirjoittajille/kirjoittajakurssit/

Akatemiat ja hautomot: http://www.kirjantalo.org/kirjoittajille/akatemiat-ja-hautomot/


Suomen sanataideopetuksen seuraMaininnan ansaitsee lopuksi myös Suomen sanataideopetuksen seura. Seuran tavoite on edistää sanataiteen harrastusta Suomessa, ja seuran sivuilla on luettelo yhteisöjäsenistä ja yhteistyökumppaneista, joilta voi käydä etsimässä kursseja ja tapahtumia omalta alueeltaan: http://www.sanataide.fi/


* * *Jäikö jokin tuntemasi kirjoittajakoulutus listalta? Ota yhteyttä tai ilmoita kurssista kommenteissa! Vanhentuneista tiedoista kannattaa myöskin huomauttaa, jos lista ei näytä enää ajantasaiselta.


Päivitys 10.1.2024

Eräs blogin lukija tiesi vinkata, että Oulun yliopisto tarjoaa monimediaisen luovan kerronnan opintoja. Kursseja on tarjolla avoimen yliopiston kautta ja sivuaine sisältää mm. 15 op proosakerrontaa.

3 kommenttia:

 1. Kiitos kattavasta listauksesta. Tästä on varmasti hyötyä monelle. Itselle tuttuja ovat Turun yliopiston luovan opinnot sekä Kirjan talon kurssit. Voin suositella molempia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kadehdin kyllä Turun seudulla asuvia, kun katsoo miten laadukas opetustarjonta Turussa on. Kirjan talolla on valtavasti upeita kursseja joihin haluaisin itse osallistua, mutta onneksi yliopiston kurssit löytää muualtakin :)

   Poista
 2. Moi! Kiitos mahtavan listan koostamisesta! Kaksi puuttuvaa kurssia tuli mieleeni: Työväen Akatemian kirjoittajakoulutus ( https://www.akatemia.org/kirjoittajakoulutus/ ) sekä Laajasalon opiston kirjoittajalinja ( https://www.laajasalonopisto.fi/koulutustarjonta/taiteen-koulutus/kirjoittajalinja/ ) :)

  VastaaPoista

Mitä muut lukevat