10. toukokuuta 2017

Varo, työtön kirjailija

TE-toimistossa raha ei ratkaise, vaan aika.

Lyhyen aikaa internet kuohui, kun YLE uutisoi musiikin harrastajasta, jolta TE-toimisto äkkiarvaamatta halusi karhuta 8500 euroa. Syy työttömyyskorvauksen peruuntumiseen oli Spotifyssa julkaistu omakustanne:

TE-toimiston lausunnossa kysyttiin, koska hän on julkaissut Spotifyssa näkyvät albumit, milloin hän aloitti ja päätti albumien työstämisen ja onko hän ollut studiossa töissä. Lisäksi häneltä kysyttiin, onko hän saanut albumien tekemisestä palkkiota tai palkkaa ja kuinka paljon aikaa meni päivässä. — YLE 5.5.2017

Asiasta tekee ironisen sen, että juuri TE-toimiston ammatinvalintapsykologi oli kannustanut Tommi Ignatiusta musiikin opiskeluun, eikä vuosi sitten voimaan tullut uusi laki mitenkään kiellä luovaa harrastustoimintaa. Ignatius oli nauhoittanut albumin kotonaan ilman palkkiota, eikä ollut osannut odottaa TE-toimiston kielteistä tulkintaa siitä. Albumi oli tarkoitettu kavereille, eikä soittokerroista kertynyt rahaakaan.

Tulkinnoissa piilee vaara

Yleinen yksimielisyys oli, että Ignatiuksen TE-virkailija oli tulkinnut ohjeita virheellisesti. Tapaus on kuitenkin malliesimerkki siitä, miten vaikeaksi taiteen harrastajan elämä voi muuttua harrastuksen vuoksi – puhumattakaan ammattitaiteilijoiksi pyrkivistä.

Ongelma kiteytyy artikkelin sitaatissa. “Jos tekee julkaisumielessä luovan alan työtä, silloin voidaan katsoa, että työllistyy omassa työssään”, sanoi Hämeen TE-toimiston Martti Mustonen YLE:lle. Hän ei ollut halukas kommentoimaan Ignatiuksen tilannetta enempää, sillä TE-toimistot arvioivat aina jokaisen hakijan tilanteen erikseen.

Juuri poikkeavat arviot tekevät kuitenkin tilanteesta huolestuttavan. Säännönmukaisuutta kyllä on, mutta nyanssit ovat kaikkea muuta kuin yksiselitteiset. Uudenmaan TE-toimistolta pyytämässäni lausunnossa sain vastaukseksi, että kirjailijan työttömyysetuuteen vaikuttavat muun muassa seuraavat asiat:

 • Ammatinharjoittamiseen käytetty aika
 • Milloin kirjailija viimeksi on julkaissut teoksen
 • Onko kirjailijalla kustannussopimus
 • Onko kirjailijalla taiteilija- tai yrittäjäeläkevakuutus

Kriteereiden laajuus ja tulkinnanvaraisuus kuulostavat minusta hankalilta. Sen sijaan on ymmärrettävää ja kohtuullista, että kaikilta työnhakijoilta vaaditaan, että nämä ovat valmiit vastaanottamaan kokopäivätöitä. Tähän kirjailijat ovat valmiitakin, vaikka moni varmasti suosisikin osapäivätöitä.

Mahdolliset sudenkuopat eivät lopu siihen. Vuonna 2016 voimaan tulleen lain mukaan henkilö katsotaan nykyään yrittäjäksi riippumatta siitä, omistavatko he yritystä tai toiminimeä. YLE:n vuoden takaisessa artikkelissa käy ilmi, kuinka huolissaan monet olivat lain tulkinnoista:

Omien palveluiden markkinointi saattaa riittää muuttamaan yrittäjän toiminnan päätoimiseksi siitä huolimatta, kuinka paljon kysyntää palveluille tosiasiassa on. Kysynnän ja tulojen puuttuminen katsotaan tässä tapauksessa kuuluvan osaksi yrittäjäriskiä, jota ei ole tarkoitus korvata työttömyysturvajärjestelmällä. — YLE 21.1.2016

Taiteilija voidaan nykyisin luokitella pää- tai sivutoimiseksi yrittäjäksi riippuen siitä, miten TE-toimisto tulkitsee luovaan työhön käytetyn ajan. Yrittäminen katsotaan sivutoimiseksi vain, jos toiminnan on tarkoitus pysyä pienimuotoisena, ja kirjailijan urasta haaveilevat taas tietysti toivovat, että kirjoittamisesta tulisi vastakkaista.

Kirjailijoille pienimuotoisuuden vaatimus on siitäkin haastava, ettei tulojen määrää (tai niiden puutetta) oteta huomioon TE-toimistossa — toiminta voi siis tuottaa kirjailijalle jopa tappiota, ja tämä voidaan silti katsoa päätoimiseksi yrittäjäksi, jos sen katsotaan vievän niin paljon aikaa, että se estää kokopäiväisen työnteon.

Jos työtön mainitsee kuluttavan koko päivänsä työtä odotellessa kirjoittamiseen, TE-toimisto voi siis pahimmassa tapauksessa tulkita tämän kokopäiväkirjailijaksi.

Apurahat katsotaan työllistymiseksi

Suurin ja yleisin asia, josta kirjailijan on syytä olla tietoinen, on apurahojen vaikutus työttömyyskorvaukseen. Esimerkiksi Taiken taiteilija-apuraha katkaisee työttömyysetuuden, sillä sen pituus on yli neljä kuukautta, ja koska apuraha on tarkoitettu elinkustannuksiin. Tällaisissa tapauksissa apurahat rinnastetaan kokopäivätöihin, ja apurahojen loputtua kirjailija ajatellaan työttömäksi.

Käytännössä TE-toimistot haluavat selvityksen kaikista apurahoista riippumatta niiden suuruudesta.

Myös YEL- ja MYEL-vakuutusten kanssa tulee olla tarkka, sillä niistä tulee luopua työttömyyden ajaksi. Jos kuitenkin taiteellinen työ tuottaa vuodessa tuloa yli 7500 euroa, kirjailija katsotaan aina yrittäjäksi, eikä ole oikeutettu työttömyysetuuteen myöskään apurahakauden päätyttyä. (Luku on toki keskivertokirjailijalle suuri — vaikka onkin yleiseen palkkatasoon verrattuna erittäin pieni. Nurinkurisella tavalla kirjailijoille on eduksi, että Suomen rahankeräyslaki estää lisätienestit Patreonin kaltaisten mesenaattipalveluiden kautta.)

Jos työttömyyskorvausta haluaa saada korkeista tuloista huolimatta, on luovuttava käynnissä olevassa yritystoiminnasta. Myös osuuskuntien kanssa kannattaa olla varuillaan, sillä osuuskunnan jäsentä pidetään yrittäjänä, jos osuuskunnan säännöissä määrätään, että jäsen on rajattomassa vastuussa osuuskunnan velkojia kohtaan.

Mitä saa ja ei saa tehdä?

Turvallisin tilanne kirjailijalla on silloin, kun tällä on näyttää aikaisempi työhistoria jonka perusteella on helposti tulkittavissa, ettei kirjoittaminen ole ollut kokopäiväistä. Säännöllinen osa-aikatyö, aktiivinen opiskelu sekä pitkään jatkuneet pätkätyöt auttavat kaikki TE-toimistoa arvioimaan, ettei taiteellinen työ ole voinut olla päätoimista. Jos kuitenkin kirjoittaminen on säännöllistä ja tarkoitus on julkaista kirja, TE-toimiston kanssa voi syntyä ongelmia: jotta kirjoittamista pidetään harrastuksena, sen täytyy tapahtua satunnaisesti ja vapaa-ajalla.

Osallistuminen messuihin ja muihin alan tapaamisiin on kuitenkin sallittua, samoin omatoiminen harjoittelu ja perehtyminen uusiin työvälineisiin. Lehtiartikkeleiden kirjoittaminen sallitaan niin kauan, kun se pysyy TE-toimiston mielestä pienimuotoisena. Myös Kirjailijaliittoon tai muuhun kirjailijoiden ammattijärjestöön kuuluminen on aina sallittua.

Luovien alojen harjoittajilla on myös oikeus ”ylläpitää ammattitaitoaan” menettämättä työttömyysetuuttaan, eli heillä on lupa satunnaisesti markkinoida jo ilmestyneitä töitään vaikkapa vierailemalla kirjastoissa.

Taiteilijan ei tarvitse luopua ammattitaitonsa ylläpitämiseksi tarvitsemistaan tarvikkeista, välineistä eikä kuvataiteilijan tavanomaisesta teosvarastosta ollakseen oikeutettu työttömyysetuuteen. Työhuoneesta luopuminen ei myöskään ole edellytys työttömyysetuuden saamiselle. — TE-toimiston ohje

Huomionarvoista luettelossa kuitenkin on, mitä siinä ei ole. Vaikka vanhojen teosten markkinointi on rajallisesti luvallista, karsaammin tunnutaan suhtautuvan uuden luomiseen: TE-toimiston ohjeissa lukeekin, että kirjailijalta voidaan pyytää selvitystä, kun tämä on lähettänyt käsikirjoituksen kustantajalle. Alussa mainitun Tommi Ignatiuksen saama lausuntopyyntö lienee esimerkki ohjeen noudattamisesta.

Paranoia on ehkä paikallaan

Niin ikävää kuin se on, moni kokee joutuvansa harkitsemaan sanojaan TE-toimiston kanssa. Kuten myös Ignatius YLE:lle epäsuorasti totesi: turvallisinta on, ettei harrasta mitään.

Tulkinnanvaraisuus näyttää olevan kirjailijoille uhka, joka on syytä ottaa vakavissaan. Lain tulkinta on sinällään selvä: niin kauan kun taiteellinen työ ei vaikuta työllistymiseen, sen ei kuulu vaikuttaa työttömyysetuuteen. TE-toimistojen päätöksistä on tunnetusti hankala valittaa, joten suositeltavinta on perehtyä ohjeistukseen hyvin jo ennen TE-toimistossa asiointia, sekä varautuminen siihen, että työttömyysetuutta hakiessa halutaan tieto paitsi entisistä työsuhteista, myös apurahakausista ja eläkevakuutuksista.

Suomen Taiteilijaseuralla on sivuillaan erinomainen tietopankki, joka käsittelee muun muassa työttömyysturvaa. Myös Kirjailijaliiton lakimies voi neuvoa sosiaaliturva-asioissa. Kirjailijaliiton ohjeet sosiaaliturvaa koskien löytyvät osoitteesta http://www.kirjailijaliitto.fi/kirjailijalle/sosiaaliturva/.

Täältä löydät myös TE-toimiston ohjeet kokonaisuudessaan: http://artists.fi/wp-content/uploads/2016/06/Te-toimiston-ohje.pdf

Lue myös

Mesenaatit ja taiteilijat, herätys!

YLE 7.8.2017: Musiikin harrastajasta tuli yrittäjä tahtomattaan – 8 500 euron takaisinperinnästä luovuttiin: "Minulla ei ole tuloja"

YLE 19.3.2018: Tällaista on työskennellä alalla, jolla ei ole yhtään työpaikkaa: TE-toimisto tarjosi taiteilijalle työtä, josta hänellä ei ole mitään käsitystä

2 kommenttia:

 1. kela tulkitsee myös tekijänpalkkioita miten sattuu. esimerkiksi edellisenä vuonna saadut parikymppiä kuukaudessa muuttuivat yllättäen seuraavan vuoden työmarkkinatukea arvioiva käsittelijän mielestä tuhanneksi euroksi kuukaudessa!
  Kukaan ei osannut sanoa mihin laskelmaan päätös perustui mutta työmarkkinatuen saamiseksi pitää koko ajan taistella ja olla tarkkana mitä kela milloinkin vaatii.
  parin kymmenen euron kuukausittainen tekijänoikeus palkkio kostautuu jatkuvalla tuntien vaivalla ja stressillä .

  VastaaPoista
 2. Erästä kirjailijatuttavaa olivat TE-toimistossa päinvastoin neuvoneet ilmoittamaan, että kirjoittaa kirjaa ja tarjoaa sitä aktiivisesti kustantamoihin, jotta "aktiivimallin" työnhakuvelvoite täyttyisi. Sen jälkeen TE-toimisto oli tulkinnut hänet kokopäiväiseksi kirjailijaksi, vaikka edellisen kirjan julkaisusta oli jo vuosia.

  VastaaPoista

Mitä muut lukevat